Bedst på Fyn

Ny fynsk restaurantdyst:

Sådan vurderer dommerne maden (klik på skemaet til højre)

Dommerpanelet til restaurant-dysten (se mere her)

 

Nyhed 26.12.2018: Dyst Hesselet vs The Balcony, læs mere her.

Deltagere i Restaurantdysten 2018-2019:

HVEM KAN DELTAGE: TILMELDING / i ædel kappestrid i 2018-19:

Alle optagne restauranter i Den danske Spiseguide kan tilmelde sig. Der stilles derudover 2 wild cards til rådighed for ikke optagne.

DELTAGERE skal have postnr adresser på Fyn/øerne omkring.

LODTRÆKNING foregår d. 7 dec kl 11.00 på rest Hesselet. Lodtrækning mellem de tilmeldte. Der er offentlig adgang til at overvære lodtrækningen.

1) den først udtrukne vælger hjemme eller ude bane til den fælles performance.

2) Der aftales indbyrdes samme set up for dysten i antal råvareøkonomi  /antal vine).

Der konkurreres i følgende kategorier:

Snacks/appetizers, brød og smør

Sø, hav og grønt (alternativt FORRET)

Mark, have, skov, luften (alternativt HOVEDRET)

Ost /dessert

Dommerne kan give op til 5 points hver indenfor: Visualitet, Smag, Kreativitet, Betjening/service & Vin/Mad match.

Vinder går videre til næste runde.

Vindere af indledende runder, der afholdes i perioden november 2018 –jan. 2019 mødes i 4 kvartfinaler (februar/marts 2019).

Semifinaler afholdes over 2 arrangementer marts/april 2019.

FINALEN AFHOLDES PÅ NEUTRAL RESTAURANT I april/maj 2019, aftales senere.

Praktik omkring økonomi:

Tilmelding ledsages af indbetaling af kr 500,00 ex moms til administrators produktion af indledende materialer, logo, Website etc.

Ved hvert arrangement stilles værdien af 3 pladser pr restaurant til arrangørdisposition for administration o a omk, til dommeromk, rejse/logi, hædersdiplomer og præmieandel etc.

Da ingen indledningsvis kender kommende eventpriser for de enkelte dyster, er ordlyden alternativ i stedet for kronebeløb: Værdi svarende til 3 gæstepladser pr deltagende restaurant i hele forløbet.

Dommerbordets deltagere er u.b.

Det drejer sig om max 3 dommere pr dyst.

Præmier:

Vinderen får kr 25.000 og den anden finalist kr 15.000,00. Tilstræbes dækket af sponsoraftaler, gerne lokale.

Der udstedes diplomer og diplom også til hele konkurrenceforløbets bedste snacks/appetizers, forret, hovedret, ost/sødt og Bedst Vin/Mad match.

Administrator vil også aktivt aktivisere sig for at indgå sponsoraftale.

ADMINISTRATOR: BELØB

SPONSORAFTALER ENDNU IKKE ER FASTAFTALTE I FORNØDENT OMFANG.

FOR AT FINDE SPONSORER ER LOKAL SUPPORT NØDVENDIG. Hver enkelt deltager må her udvise aktivitet.

Uvildigt dommerpanel (Den danske Spiseguide ansvar)udpeger vinderne med efterfølgende åben intern formidling af resultat.

Afvikling: indledende matcher AFHOLDES nov 2018-februaruar 2019, kvartfinaler /semifinaler : februar /marts 2019,

FINALE: april/maj på neutral grund.

TILMELDING. Overfør kr 500,00 + moms til

konto 2750 0342 211 631

BooksforCooks/Bent C Forlag Aps * Ringstedvej 93 * 4690 Haslev

Gæstepris for indledende matcher samt semifinaler fastsættes alene af de medvirkende restauranter, indtægt deles 50/50 mellem dem, råvarer er den enkelte restaurants omkostning.

Hver restaurant stiller 3 gæstepladser/alt værdien pr event til fri disposition for Booksforcooks.dk,

Finalearrangementerne samme formel dog stilles her 2 x 4 pladser til fri rådighed for administrator incl. presseinvitationer

BOOKSFORCOOKS/BENT C FORLAG ApS BENT CHRISTENSEN